Historie a současnost

Jak to všechno začalo ?

Buškův hamr, jediná veřejně přístupná kovárna na vodní pohon v jižních Čechách, se nachází na toku Klenského potoka asi 2 kilometry od Trhových Svinů. Byl postaven mezi lety 1836 – 1838 a fungoval až do poloviny 20. století. Zdejší hamerníci prosluli výrobou kvalitního náčiní pro zemědělce, ale i kovadlinek, kleští, kladiv a dalšího zboží. Výrobky prodávali ve vlastním železářství v blízkém městečku a také na různých jihočeských jarmarcích – na Nových Hradech, v Horní Stropnici, Suchdole nad Lužnicí, Velešíně, Českých Budějovicích a dalších městech.

Mezi lety 1990 – 1995 se stalo majitelem hamru město České Budějovice a díky dobrovolníkům, pamětníkům a technickým nadšencům ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Č. Budějovicích byla zajištěna rozsáhlá rekonstrukce. Od r. 2009 patří hamr městu Trhové Sviny a v současné době ho provozuje Domeček, středisko husitské diakonie v Trhových Svinech.

V letní turistické sezóně probíhají na Buškově hamru komentované prohlídky. Návštěvníci se dozvědí o historii rodu Bušků a zhlédnou film Poslední hamry a hamerníci z r. 1956. Na vlastní oči uvidí tři funkční vodní kola a stroje v hamerně – brus, měchy a buchar (lidově nazývaný kobyla), který v době provozu dokázal o kovátko udeřit až 150× za minutu. Dneska je samozřejmě zregulovaná jak jeho rychlost, tak zdvih, i přesto budou nad ohromnými ranami návštěvníci žasnout. Nedílnou součástí prohlídky je také obytná část hamru. V bývalé pracovně hamerníka je výstavka železných výrobků ze zdejšího hamru, dalšími místnostmi jsou dobově zařízená světnice, kuchyně a také černá kuchyně, jejíž pec je dodnes v provozu.

Buškův hamr je dějištěm mnoha kulturních akcí. Od roku 2009 se každoročně v srpnu koná „Kovářský den“. Velké oblibě se těší i kostýmované noční prohlídky s panem Buškem, paní Buškovou, jejich dcerami, vodníkem, čertem a dalšími postavami, v r. 2022 byla navíc uspořádána zářijová oslava svátku sv. Václava, rovněž s historickými postavami, ale také regionálním kvízem o ceny. Další akce zde kromě Domečku pořádá také trhovosvinenské Kulturní a informační centrum a Městské kulturní středisko. V jejich režii bývají dětské dny, některé koncerty a divadelní představení nebo např. svinenský pochod, který mívá cíl tradičně na hamru.