Buškův hamr

funkční technická památka u Trhových Svinů